english versionzpět na úvodmapa stráneknapište nám napište nám

Poslední vložené nástroje na prodej:

  • Pianino Petrof op. 275 978
  • Pianino Petrof op. 51 594
  • Klavír zn. Rönisch model 265

naše služby poskytujeme
po celé ČR

mapa Hlavní město Praha Středočeský kraj Královohradecký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Olomoucký kraj

naše pobočky v ČR:

Hlavní město Praha »
Středočeský kraj »
Královéhradecký kraj »
Pardubický kraj »
Plzeňský kraj »
Olomoucký kraj »

Navštivte nás také na:

PIANOPARK s.r.o.

Odborné poradenství - nejčastější závady

související odkazy:  jak vybrat starší nástroj »

Na této straně Vás obeznámíme s nejčastějšími závadami na pianinech a klavírech. Na co si dát pozor při koupi staršího nástroje a jaké jsou možné nápravy zmíněných závad

Rezonanční deska

rezonanční deska

Prasklá rezonanční deska je závada, která se objevuje se stárnutím nástroje a to zejména vlivem změn v okolním prostředí (změna teploty, vlhkosti, atd.). Pokud je závada v malém rozsahu, nemusí se ani projevit, pokud jsou ale praskliny delší a je-li jich více, dochází ke zborcení klenutí rezonanční desky a tím ke zhoršení zvukových vlastnosti nástroje. Může dojít i k odlepení žeber.Takovou rezonanční desku je třeba kompletně opravit a to včetně úpravy strunového přetlaku. U starších nástrojů je tato závada celkem běžná.


Kobylka

kobylka klavíru

Kobylka je jednou z nejdůležitějších částí nástroje. Zajišťuje přenos chvění strun na rezonanční desku. Výběr dřeva pro její výrobu, její tvar a kvalita zpracování mají rozhodující význam pro správné vymezení menzury a strunového přetlaku. Dobře vyrobená kobylka přispívá k rozvinutí zvukových vlastností nástroje a ke stabilitě ladění. Její poškození, ať už se jedná o praskliny nebo volné hřeby, vždy nástroj určitým způsobem znehodnocuje. Opravy kobylek přitom patři k jedněm z nejnáročnějších oprav vůbec.


Ladící kolíky a struny

ladící kolíky a struny

Volné ladicí kolíky zásadním způsobem ovlivňují stabilitu ladění. Pokud nejsou kolíky volné příliš, lze závadu provizorně odstranit jejich doražením. Většinou je však třeba ladící kolíky vyměnit. V rámci výměny ladících kolíků vyměňujeme i celý strunový potah.


Kladívka

kladívka

Při používání nástroje dochází k opotřebení mechanismu a to zejména kladívek. Prohraná kladívka zhoršují zvuk nástroje, dochází k různým pazvukům a intonačním nevyrovnanostem. Jsou více namáhány i osy na mechanikových dílkách. Pokud opotřebovanost kladívek dosáhne určitého stupně, je nutné je přebrousit nebo vyměnit. Výměna se provádí vždy, když již není na kladívkách dostatek plsti, a to především v diskantové části.


Bubínky

bubínky mechaniky

Bubínky jsou také velmi namáhanou součástí mechanismu. Pokud jsou zploštělé nebo dokonce na povrchu porušené, je nutná jejich výměna. Kvalitní bubínky přispívají k přesné regulaci mechanismu a tedy k jeho správnému a hladkému chodu.


Osy mechanikových dílků

osy dílků mechaniky

K uvolnění os v mechanice také dochází opotřebením. Dílky, které se pohybují na uvolněných osách jsou volné i při dotažení šroubů, což vadí zejména u kladívek. Osy je tedy nutné vyměnit. Volný pohyb dílků v mechanice je velmi citlivý na změny teploty a vlhkosti v okolním prostředí. Protože je někdy nemožné dosáhnout přibližně stejných hodnot teploty a především vlhkosti v různých ročních obdobích, je nutné v rámci pravidelné údržby mechaniku kontrolovat a případné volné nebo váznoucí osy vyměnit.


Klávesnice

klávesnice

Klávesnice je velmi důležitá část nástroje. Klavírista vnímá nástroj především skrze ni. Nerovnosti na klávesovém obložení, jeho odštípnuté části, volné nebo naopak těsné vypouzdření, to vše může znehodnotit jinak zvukově pěkný nástroj. Opravy klávesnic patří k běžným klavírnickým pracím.


Povrchová úprava nástrojů

povrchová úprava nástrojů

Co platí o povrchových úpravách např. v nábytkářském průmyslu, to platí při výrobě klavírů a pianin dvojnásob. Úkolem povrchové úpravy je chránit nástroj od vlhkosti okolního prostředí a dát mu vysokou estetickou hodnotu. Oprava povrchu je velmi technologicky náročná. Zvláště pak oprava oštípaných nebo uražených hran dílců nebo tzv. "vysvíceného" laku. Dobrá povrchová úprava výrazně zvyšuje hodnotu nástroje a v mnoha případech rozhoduje i o jeho výběru při nákupu.


Poškození moly a červotoči

poškození moly a červotoči

V mnoha případech bývají nástroje napadeny těmito škůdci. Moli mohou zcela zlikvidovat veškeré plstěné části nástroje, včetně kladívek a dusítek a tím nástroj zcela znehodnotit. Majitelé nástrojů často netuší o této možnosti poškození Preventivní obranou proti nim jsou běžné prostředky proti molům, vložené do nástroje. Je nutná jejich pravidelná výměna.

Napadení červotočem nacházíme většinou u starších nástrojů. Červotoč napadá všechny dřevěné části nástroje, které se mohou v krajním případě zcela rozpadnout. Napadené části dřeva lze ošetřit chemickými prostředky proti červotočům. Nikdy ovšem nelze zaručit stoprocentní zničení škůdce.


Shrnutí

shrnutí

Při generální opravě nástroje, ve snaze dosáhnout co možná nejlepšího výsledku, není možno chápat jednotlivé závady a tedy jejich opravy odděleně. Opravy jednotlivých částí spolu navzájem souvisí, tak jako spolu souvisí a navzájem se ovlivňují jednotlivé části klavíru či pianina. Proto, pokud je to možné a stav nástroje to vyžaduje, je přínosné vyhnout se dílčím opravám, které řeší jen část problému. Vždy je lépe nástroj opravit kompletně, a to včetně povrchové úpravy, pokud má být nástroj reprezentativní.


související odkazy:  jak vybrat starší nástroj »

english versionzpět na úvodmapa stráneknapište nám napište nám